5 biežāk meklētās

Ja velaties VISASzales.lv vietnē pievienot informāciju par savu medicīnas iestādi, lūdzu, aizpildiet zemāk redzamo veidlapu.

Uzmanību!

Lūdzu, sniedziet precīzu informāciju. Aprakstam jābūt loģiski formulētam un saprotamam. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā Jūsu sniegtā informācija var netikt ievietota.
Nosaukums: *
Adrese: *
Tālruņa numurs: *
E-pasta adrese: *
Darba laiks:
Diena No, stundas. Līdz, stundas. *
I
II
III
IV
V
VI
VII
Vietas adrese:
Logotips:
Max 200x100 px
Īss darbību apraksts:
Strādājošie speciālisti:

*
Laboratorijas izmeklējumi:
Instrumentu izmeklējumi:

Kontaktinformācija:

Jūsu kontaktinformācija nepieciešama, lai varētu sazināties gadījumos, kad radušās šaubas par ievadītās informācijas precizitāti vai ja informācijā konstatētas neatbilstības. Šī informācija neparādīsies tīmekļa vietnē.
Vārds, Uzvārds: *
Tālruņa numurs: *
E-pasta adrese: *
Ievadiet vārdus, kas ir dota attēlā:


Privacy policy