5 biežāk meklētās

Šizofrēnija (0)

Šizofrēnija ir smags, nepārejošs, organismu novājinošs un maz izpētīts psihisks traucējums, kas iespējams sastāv no vairākām atsevišķām slimībām. Tās simptomi ietver domāšanas (vai apziņas), garastāvokļa (vai afekta), uztveres traucējumus un traucētas attiecības ar citiem cilvēkiem. Raksturīgākie šizofrēnijas simptomi ir dzirdes halucinācijas un mānijas, zināmi kā aplami priekšstati. Traucēta informācijas apstrāde ir visspilgtākais simptoms, ko var pamanīt uzreiz. Salīdzinājumā ar citiem cilvēkiem šizofrēniķu vidū ir zemāks nodarbināto līmenis, mazāk precētu cilvēku un neatkarīgas dzīves īstenotāji.

Šizofrēnijas simptomi:

Halucinācijas
Mānijas
Domāšanas, domas nesaderību
Apātija
Samazinātas emocionālās izpausmes
Gribas zudums
Interešu zudums

Šizofrēnijas aktīvās vielas:

Nervu sistēma:
Olanzapinum (Iekšķīgi)
Trihexyphenidyli hydrochloridum (Iekšķīgi)
Trihexyphenidyl (Iekšķīgi)
Lorazepamum (Iekšķīgi)
Quetiapinum (Iekšķīgi)
Clozapinum (Iekšķīgi)
Amisulpridum (Iekšķīgi)
Diazepamum (Iekšķīgi)
Risperidonum (Iekšķīgi)
Risperidonum (Parenterālas depo injekcijas)
Haloperidolum (Iekšķīgi)
Amitriptylini hydrochloridum (Iekšķīgi)
Aripiprazolum (Iekšķīgi)
Haloperidolum (Parenterālas depo injekcijas)
Paliperidonum (Parenterālas depo injekcijas)
Ziprasidonum (Iekšķīgi)
Haloperidolum (Parenterāli)

Kategorijas: Šizofrēnija.